int(6) Microsoft kurumsal ölçekli müşterilerin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılıyor?