int(6) Kurumların kullandığı dosya transfer yöntemleri yeterince güvenli mi?