int(6) Regna Danışmanlık kimdir?
Sistem Global Danışmanlık ar-ge merkezi hizmetleri

Sistem Global Danışmanlık ar-ge merkezi hizmetleri

Ülkü Şengül Tarih : 31 Temmuz 2017

Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Ülkü Şengül  ar-ge merkezleri için sundukları hizmetleri Wise TV’ ye anlattı.

Sistem Global Danışmanlığın ar-ge merkezleri için analiz, başvuru ve sürdürme olmak üzere üç aşamalı bir hizmet verdiğini belirterek sözlerine başlayan Şengül, bu hizmetlerin detaylarını Wise TV’ ye açıkladı.

Analiz aşaması, seçeceği projeler ve personel ile ar-ge merkezinin bir yıllık süreçte ne kadar avantaj elde edebileceğini, hem teknik hem mali açıdan uygun notları değerlendirilmesini, yıllık avantajlarının hesaplanmasını ve bunun sonunda da firmalara bir rapor tanımı sununulmasını içeriyor diyen Şengül,  analiz sonuçlarına göre firmaya ar-ge merkezi kurabileceğini onun için sürdürebilir olacağını ya da ar-ge merkezi oluşturmak için henüz erken bir aşama olduğunu, geliştirmeye yönelik hareket etmesi gerektiğini bildiren bir rapor sunulduğunu dile getirdi. Analiz aşamasını takip eden sürecin başvuru aşaması olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Şengül, bu aşamanın anahtar teslim yönetilen bir süreç olduğunu vurgulayarak, hangi personel, hangi proje, fiziki alan uygunluğu, hem teknik altyapının olgunlaştırılması hem de mali altyapının olgunlaştırılması gibi ar-ge merkezi başvurusuna yönelik tüm hazırlık süreçlerini içerdiğini sözlerine ekledi. Ar-ge Merkezi başvuru süreci bitip belge alındığında ise sürdürme hizmetinin devreye girdiğini belirten Şengül , sürdürme hizmetinin teknik sürdürülebilirlik ve mali sürdürülebilirlik olarak iki aşamalı bir süreç olduğunu dile getirdi.

Araştırma şirketleri akıllı şehirler konusunda ne gibi çalışmalar yürütebilir?

Araştırma şirketleri akıllı şehirler konusunda ne gibi çalışmalar yürütebilir?

Çiğdem Penn Tarih : 27 Temmuz 2017

XSights  Genel Müdürü Çiğdem Penn  araştırma şirketlerinin akıllı şehirler konusunda ne gibi çalışmalar yürütebileceğini Wise TV’ye açıkladı.

XSights  Genel Müdürü Çiğdem Penn, akıllı şehirler konusunda araştırma şirketlerinin ne gibi görevler üstlenebileceğini  “Araştırma şirketlerinin  akıllı şehirler konusundaki fonksiyonu vizyon geliştirici, uygulamaya, aksiyona ve vatandaş ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tüm bunları ticari ve kamusal fayda sağlayacak ürünlere dönüştürmektir.” sözleri ile ifade etti.

XSights’ın bu konudaki çalışmalarını örnek gösteren Penn, kamu teknoloji platformunda hazırladıkları bir masabaşı çalışmalarının bulunduğunu, çalışmada ‘dünyanın farklı yerlerinde akıllı şehir uygulamaları neler?’, ‘hangi şehirler hangi uygulamalarla  öne çıkıyor?’, ‘burada uygulanabilecek çözümler neler olabilir?’ gibi başlıkları derinlemesine ele aldıklarını ifade etti. Söz konusu çalışmalarının tüm belediyelere ve kamu paydaşlarına açık olduğunu sözlerine ekleyen Penn konu ile ilgilenen özel sektörlerin de çalışmalarını inceleyebileceğini belirtti. 

Penn ayrıca XSight’ın bazı belediyeler için çalıştaylar yaptığını ve bu çalıştaylar çerçevesinde  söz konusu belediyenin sınırları içerisinde ‘akıllı şehir uygulamaları neler olabilir?’, ‘belediye yönetiminin ve o il içerisinde yaşayan vatandaşların  ana sorunları neler?’, ‘bu sorunlar akıllı şehir uygulamaları ile nasıl çözümlenebilir?’, ‘bir yerden başlamak gerekirse bu yer neresi olmadır?’ gibi soruların cevaplarını belirlediklerini ifade etti. 

Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme

Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme

Engin Ayyilmaz Tarih :

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçi, SMMM Engin Ayyılmaz Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme yönetmeliğinin içeriğini Wise TV’ye açıkladı.

Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde artık doktora ve yüksek lisansta geçen sürelerinde istisnalara konu edilebildiğini belirten Ayyılmaz doktora ve yüksek lisansta geçen süreleri istisna edebilmek için ilgili personelin Ar-Ge tasarım merkezinde 1 yıl boyunca çalışmış olması gerektiğini vurguladı.İstisnanın ilgili personelin aynı Ar-Ge tasarım merkezinde fiili olarak 1 yıl boyunca çalışması durumunda geçerli olduğunu belirten Ayyılmaz personelin daha önce farklı bir Ar-Ge tasarım merkezinde çalışmasının istisna kapsamına girmeyeceğini, mevzuat çerçevesinde istisnayı uygulamadan önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalı üzerinden  bir onay almak gerektiğini  sözlerine ekledi. Ar-ge merkezinin 1 yıldan daha az süredir hizmet vermesi durumunda ilgili personel firmada 1 yılı aşkın bir süre çalışmış dahi olsa istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğini de belirten Ayyılmaz doktora ve yüksek lisans için dışarıda geçirilen sürelerin istisnalara konu edilebilmesi için yalnızca ders saatlerinin dikkate alındığını bu nedenle firmaların sadece ders programı saatlerine göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme

Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme

Engin Ayyilmaz Tarih :

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçi, SMMM Engin Ayyılmaz Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme yönetmeliğinin içeriğini Wise TV’ye açıkladı.

Ağustos 2016 döneminde yürürlüğe giren 5746 sayılı kanun kapsamında oluşturulan uygulama denetleme yönetmeliğinin içeriği hakkında detaylı bilgi aktaran Ayyılmaz Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini, firmaların bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise TV’ye anlattı.

Ayyılmaz denetleme yönetmeliğine göre Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerin projelerle ilgili olması ve proje sürecinin dışarıda geçmesine neden mevcut bir zorunluluğun bulunması gerektiğini vurgulayarak Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen her sürenin istisnalara konu edilemeyeceğinin altını çizdi. Dışarıda geçirilen süreler için istisnalar bulunduğunu, bu istisna kontenjanlarından yararlanabilmek için firmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına süreleri bildirmesi gerektiğini söyleyen Ayyılmaz bu bildirimlerin onay yerine geçmediğini, bakanlığın yalnızca bildirimleri kabul ettiğini de vurguladı. Mevzuatta yer alan ispat mükellefiyetine de değinen Ayyılmaz mevzuaatın bir tarafının da Maliye Bakanlığı olduğunu hatırlatarak firmaların vergi teşviklerini uygularken ispat mekanizmalarını maliye bakanlığına da sunacaklarını, dolayısıyla dışarıda geçirilen sürelerde ispat mekanizmasını sağlıklı kurmaya özen göstermelerini tavsiye etti. Projeler için yapılan toplantılarda dahi tutanak kaleme alınmasının ispat mekanizmasında etkili olacağını belirten Ayyılmaz Bakanlar kurulunun dışarıda geçirilen süreler için projelerle doğrudan ilişkili bilimsel etkinliklere katılma gibi gerekçeler sunduğunu firmaların proje ile ilişkili olmak kaydıyla bilimsel etkinliklere katılmaları durumunda etkinliğin de dışarıda geçirilen süre kapsamında değerlendirilmesi için raporlama yapmaya özen göstermeleri gerektiğini belirtti.