int(6) ‘Data Center Türkiye Konferansı network açısından son derece önemli’