int(6) Veri merkezleri hangi firmalar için zorunlu hale geliyor?