int(6) Veri tabanı güvenliğini sağlamada ne gibi sorunlar yaşanabiliyor?