int(6) Bilgi güvenliği alanında ne gibi değişimler yaşanıyor?