int(6) Girişimciliğin önündeki engeller nasıl aşılabilir?
Türkiye’de girişimcilik ne seviyede?

Türkiye’de girişimcilik ne seviyede?

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu Tarih :

many small light bulbs equal big oneGirişimcilik henüz olması gereken noktadan epey uzakta; ama hükümet bu anlamda yeni düzenlemeler hazırlıyor. Girişimcilik ekosistemindeki bazı aksaklıkların ortadan kaldırılması için Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantılarında bu konu tartışılıyor. Girişimciliğin önünü açmak, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yeni yol ve yöntemler araştırılıyor.

Girişimcilik özellikle Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde ekonomik anlamda ciddi bir potansiyel anlamına da geliyor. Bu potansiyeli girişimciliğe yoğunlaştırabilirsek ve onların projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlarsak gelecekte daha güçlü bir ülke haline gelebiliriz. Bunun için tüm engeller ortadan kaldırılmalı. Örneğin; vergi muafiyetleri getirilmeli ve kurumların verdiği hibelerin yanı sıra rekabet ortamının da iyileştirilmesi için çalışılmalı.

Girişimcilik risk almaktır. Bizim de bu riskleri minimize etmemiz gerekiyor. Yani bir girişimci başarısız olduğunda yeniden bir atılım gerçekleştirebileceği koşullara sahip olmalı.

Türkiye’de girişimcilik ve girişimci destekleri?

Türkiye’de girişimcilik ve girişimci destekleri?

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu Tarih : 25 Ekim 2013

NP-Student-Entrepreneurship-ClubGirişimcilik, gelişen ülkelerdeki en önemli itici güçtür. Bugün ABD’ye baktığınızda dev şirketlerin geçmişte küçük ölçekli girişim olarak yola çıktıklarını görüyoruz. O nedenle girişimcilik bir ülkenin en önemli hazinesidir.

Bir ülkede iyi girişimcilerin ve girişimciliğe uygun iklimin olması toprağın altının petrolle dolu olmasından daha iyidir. Çünkü girişimciler ekonominin motorudurlar. O nedenle Türkiye’de girişimcilik ekosistemi girişim yapmaya daha elverişli hale getirilmeli.

Girişimciliği desteklemek adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her yıl 500 tekno girişimciye 100 bin TL bütçe veriyoruz. Girişimcilere şunu diyoruz: İyi bir fikrin varsa bunu bizimle paylaş bizde bunu başarılı bulursak sana 100 bin TL bütçe verelim. İlk incelemenin ardından başarılı olan girişimcilere 500 bin TL daha veriyoruz. Tabii girişimciye sadece para vererek destek olunmaz. Önündeki tüm engelleri de ortadan kaldırılmak gerekiyor.

Girişimci denildiği zaman insanların akıllarına bilgi teknolojileri ya da internet projeleri gelmemeli. Her alanda her sektörde girişimci olabilirsiniz. Örneğin, balıkçılık ya da kasaplık yapmak istiyorsanız teşvik ve hibe için KOSGEB’in eğitimlerine katılabilirsiniz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara kendi işletmeleri kurabilmeleri için bütçe veriyoruz. Dolayısıyla biz insanlarımızın iş arayan değil işveren olmalarını istiyoruz.