int(6) Sigorta şirketlerinden değer kaybı tazminatı hangi koşullara göre alınır?