int(6) Kaza sonrasında değer kayıp bedelleri kimlerden temin edilir?