int(6) Destek alma sürecindeki başarıyı belirleyen noktalar
Destek alma sürecindeki başarıyı belirleyen noktalar

Destek alma sürecindeki başarıyı belirleyen noktalar

Zeynep Doğanay Tarih : 22 Ağustos 2013

imagesProje desteği almanızı sağlayacak belirleyici noktalarından ilki yenilikçi fikirleriniz olacaktır. Projenizi en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz, ihtiyaçlarınızı eksiksiz belirleyebilirsiniz; ancak fikriniz yenilikçi değilse destek alma ihtimaliniz azalıyor.

İkinci olarak projenizin altyapısı çok önemli. Gerekli personele ya da ihtiyaç duyduğumuz bilgi-tecrübeye sahip olup olmadığınız da destek alma sürecinde göz önünde bulunduruluyor. Desteklerin temel mantığı; rekabet, ihtiyaç gibi dış etkenler dahilinde zaten gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelen yenilikçi projelerin, hayata geçirilmesi adına ödül niteliği taşımakta. Bu açıdan, fikriniz kadar personel ve alet teçhizat altyapınız da projenizde sorgulananlar arasında.

Üçüncü olarak projenizin ticarileşme potansiyeli taşıyıp taşımaması önemli bir etken. Çalışmanızı başarıyla tamamladınız, peki elde ettiğiniz ürünü kim kullanacak, hangi ihtiyacı karşılayacak, kimlere satacaksınız, bu soruların altını çok iyi doldurabiliyor olmanız gerekmekte.

Destek alma sürecinde çok fazla parametre etkili olabiliyor ancak temelde, saydığım bu 3 belirleyici noktayı başarıyla geçtiğiniz takdirde destek alma ihtimalinizin ciddi oranda artacağını söyleyebilirim.

 

Projem var, destek almak için nereden başlamalıyım?

Projem var, destek almak için nereden başlamalıyım?

M. Anıl Boynuyoğun Tarih :

project-financingHenüz yolun başında olanlar öncelikle projelerinin konusunu ve amacını en iyi şekilde belirlemeliler. Proje, çok net olarak tanımlanmalı ve ilgili mercinin istediği şekilde hazır hale gelmeli.

Proje belli olduktan sonra ilk olarak destek almak için; projenizin benzerlerine göre farklılaştığı yönlerinin belirlenmesi gerekiyor. Proje sonucunda elde edeceğiniz ürünün rakip ürünlerle kıyaslandığında farkının ne olduğu, yenilikçi olup olmadığı ortaya konmalı.

İkinci adım olarak fikrinizi hayata geçirmek için yürürlüğe koyacağınız yöntemleri ve ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Çünkü destek alabilmek için ihtiyaç tespiti çok önemli. Örneğin, proje konunuz bir makine sistemi geliştirmek üzerineyse, bu noktada ne tür malzemelere ihtiyaç duyacağınızı, hangi firma personelinizin projeye katkı sağlayacağını, ek bir hizmet ya da alet-teçhizat gereksiniminiz olup olmadığını belirlemeniz gerekmekte.

Üçüncü adımda ise, projenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun destek programını araştırmaya koyulmalısınız. KOSGEB, TÜBİTAK ya da başka fon kaynaklarının mevzuatlarını okumalı, projenizle örtüşen destek türlerini tespit ederek, fikrinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz programı seçmelisiniz. Bu noktada; birlikte çalıştığınız danışmanlık firmanız, size yol gösterici olacaktır. Danışmanlık firması proje ve uygun hibe programı seçiminizi hızlandırabilir ve daha profesyonel bir yol takip etmenizi sağlayabilir.

Bu 3 adımı başarıyla gerçekleştirmeniz destek alacağınız anlamına gelmemekte. Çünkü en nihayetinde fikriniz de önemli. Ancak bu adımları sağlıklı bir şekilde izlediğinizde en azından yöntem olarak üzerinize düşeni yapmış olacaksınız.

 

TÜBİTAK desteği aldıktan sonraki süreç nasıl işliyor?

TÜBİTAK desteği aldıktan sonraki süreç nasıl işliyor?

Yusuf Harman Tarih :

ur426_tubitak_logoProjeniz kabul olduktan sonra TÜBİTAK’la sözleşme ve taahhütname imzalayarak süreci resmi olarak başlatmanız gerekiyor. Sözleşmeye imzanızı attıktan sonra destek almaya hak kazanan firma oluyorsunuz.

Projenize destek vermeyi kabul eden kurum size proje kabul şartlarını ve bütçe kapsamını bildiren bir yazı gönderiyor. Bu durumda öncelikle hangi koşullarda desteklendiğinizi iyi analiz etmelisiniz. Çünkü size ayrılan tutar ile harcamalarınız dengeli olmak zorunda. Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyduğunuz bir gideri, destek veren kurum gerekli görmeyerek proje giderlerinizden çıkarabilir.

Başvuru aşamasında, ihtiyacınızdan fazla proje bütçesi oluşturmanız durumunda, kurumun sizin için ayırdığı destek miktarı azalacaktır. Kaldı ki, başvuru aşamasında oluşturduğunuz bütçe haricinde ek harcamalarınız da olabilir. Proje yönetim süreçlerinde bunların tümünü göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Desteği aldıktan sonra projede belirttiğiniz faaliyetleri yerine getirmeniz gerekiyor. Faaliyete geçtiğiniz andan itibaren TÜBİTAK sizi belirli periyodlarla projeniz için görevlendirdiği akademisyenler, teknik ve mali uzmanlarla izlemeye başlıyor. TÜBİTAK, raporlama süreçleri için bir seneyi Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık olmak üzere altı aylık süreler dahilinde ikiye ayırmış bulunmakta. Örneğin Ocak – Haziran arasında yaptığınız harcamaları ve faaliyetleri Eylül sonuna kadar raporlamanız gerekmekte.

Gönderdiğiniz raporu kurum incelemeye alıyor. İncelerken kendi görüşlerini de belirtiyor. Projede sapmalar varsa bunların nedenlerini araştırıyor. Örneğin, personel ihtiyacınız olduğunu belirttiniz. TÜBİTAK bunun nedenlerini sorguluyor. Aldığınız personelin yeterliliğine bakıyor. Yine örneğin; kurum, başvuru dosyanızda öngörünüz haricinde satın alınan ve projede kullanılan ekstra malzemelere neden ihtiyaç duyduğunuzu belirtmenizi beklemekte. Tüm bunların kontrolleri yapılıyor. İncelemeler için görevlendirilen akademisyenlerin titizliğinden de bahsetmekte fayda var. Bazı hakemler makine üzerindeki cıvataları dahi sayabiliyor.

TÜBİTAK proje bütçenizdeki sapmaları, diğer bir deyişle ek giderleri, her ne kadar doğal karşılasa da bu sapmalar için asgari teknik gerekçeleri belirtmek zorundasınız. Teknik gerekçeleriniz mantıklıysa, TÜBİTAK proje öngörünüze göre oluşan bütçe artışınız için anlayış gösterecektir.

Sonuç olarak destek aldıktan sonraki süreci, gerçek anlamda titizlikle yürütülmesi gereken bir proses olarak düşünmeliyiz. Çünkü taahhütlerinizi yerine getirmediğinizde ya da gerekli raporlamaları yapamadığınızda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.