int(6) Şirketler doğru insan kaynağına nasıl ulaşabilir?
Dijital İK ve sosyal medya stratejileri nasıl olmalı?

Dijital İK ve sosyal medya stratejileri nasıl olmalı?

Burak Bakay Tarih : 03 Eylül 2013

human-digital-hand-130718İK departmanları dijital ortamı etkin kullanmak istiyorsa bunun için öncelikle iş hedeflerini belirlemeli. Örneğin, daha fazla başvuru mu almak istiyorsunuz ya da daha nitelikli başvuru mu almak istiyorsunuz? İş gücü sirkülasyon oranını azaltmak mı istiyorsunuz yoksa şirketin marka imajını çalışanlar nezdinde iyileştirmek mi istiyorsunuz? Dijital medyayı kullanmaktaki amacınızı belirledikten sonra bir strateji geliştirebilirsiniz. Amaç belirlendikten sonra kurum içinde varsa strateji departmanından destek alarak dijital stratejisini oluşturabilirsiniz.

Yine dijital strateji kapsamında; web sitesi, işe alım siteleri, iç ERP sistemleri ile entegrasyon, online başvuru kabul sistemleri, işe alım ve mevcut çalışanlar ile ilgili konular vb. düşünülebilir. Bu kapsamda dijital strateji altında önemli bir konu da İK sosyal medya stratejisi…

İK stratejisinde de öncelikle amaçlar belirlenmeli. Sonrasında kullanılacak kanallara göre stratejiler belirlenmeli. Örneğin, Facebook ve Twitter için ayrı ayrı stratejiler belirleyebilirsiniz. Buna göre Linkedin stratejiniz çok daha farklılaşabilir. Çünkü bu sosyal ağların her birinde farklı bir kitleyle karşılaşacaksınız. Ayrıca her sosyal ağ için de bütçe ve iş gücü planlaması yapmalısınız. Her kanalın kendine özgü dinamikleri olduğu muhakkak hesaba katılmalı.

Bunu biraz daha açacak olursak örneğin, Facebook üzerinden genel olarak yeni mezun ya da henüz mezun olmamış üniversite öğrencilerine şirket konumlama anlamında seslenilebilecek iken Facebook tüm ilanları yayınlamak için uygun bir ortam değil. Ancak Twitter bunun için uygun bir sosyal ağ olabilir.

Linkedin’de ise şirket bilgilerinin güncel olması, mevcut çalışan bilgilerinin isabetli olması, varsa (isteniyorsa) Linkedin grubunun kurulup güncelliğinin sağlanması, gerekli Linkedin reklamları girilmesi, aday arama konusunda Linkedin uygun paketlerinin İK tarafından alınıp kullanılması düşünülebilir.

İnsan kaynaklarında sosyal medya kullanımı

İnsan kaynaklarında sosyal medya kullanımı

Burak Bakay Tarih : 28 Ağustos 2013

Businessman-Hand-Points-Human-Resources-Crm-And-Social-MediaDijital medyanın gelişimi ve buna paralel olarak yaygınlaşması iş hayatının birçok sürecinde değişimlerin yaşanmasına neden oldu. İK departmanları bunlardan sadece biri…

İK departmanları da kendi hedef ve amaçları doğrultusunda dijital medya ve sosyal ağları kullanıyor. Bu doğrultuda yeni stratejiler belirleniyor. Yeteneklere ulaşma, işe alım, yetenek yönetimi, kriz yönetimi, eğitim gibi konular başta olmak üzere birçok faaliyeti dijital ortamda da sürdürüyor.

İK, sosyal medyayı nasıl kullanırsa kullansın aynı zamanda bir pazarlama faaliyeti içerisinde olduğunu da unutmamalı. O nedenle gerekli stratejik arka plan ve yol haritası önceden belirlenmeli.

Sosyal medyadan faydalanmak için önemli konular, her mecranın kendi dinamikleri olduğunun bilincinde olmak, aday ve çalışanların beklentisini yönetmek, her durumda tüketicilerin de izleyici olduğunu unutmamak gerekiyor.

Eğer yeterli kaynak varsa İK’nın inhouse olarak sosyal medya yönetimini yapması pek önerilmiyor. Bunun yerine profesyonel bir ajansla çalışmak daha yararlı olacaktır.

İşe alımda nasıl kullanılır? (Google, Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube vs.)

İK’nın yıllardır işe alımdan önce adayların sosyal medya ve dijital kimliğiyle ilgili araştırmalar yaptığı bilinen bir gerçektir. Adayların da bunun farkında olarak dijital kimlik kalıntılarının ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının bir işe alım sürecinde İK’cının görmek isteyebileceği formatta olmasını sağlaması beklenir.

İK tarafındaki araştırmada ise özellikle Google çok iyi kullanılarak kişi hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Güncel değil daha çok geçmişe yönelik aramalar, farklı bulgular ortaya çıkarabilir.

Sosyal medya hesaplarındaki bilgiler gerçek ya da farklı bilgilerle karşılıklı kontrol edilebilir. Örneğin, Linkedin’deki bilgiler CV’dekilerle uyuşuyor mu?

YouTube, Hangouts ya da Skype gibi videolu görüşme imkânı sağlayan araçlarla ilk görüşmeler yapılarak İK ve adaya zaman kazandırabilir.

Eğitimde nasıl kullanılır?

Eğitimler genelde dâhili etkinlikler olduğu için eğitime katılan çalışanlar tarafından sosyal medya kullanımı çok uygun olmayabilir. Ancak İK bunu da bir pazarlama faaliyeti olarak değerlendirerek çalışanların sosyal medyada eğitimle ilgili içerik paylaşmasını sağlayarak özellikle çalışanların profesyonel çevresi nezdinde kurum itibarını artırabilirler.

Sosyal medya üzerinde eğitimle ilgili deneysel faaliyetler olmakla birlikte sosyal medyanın herkese açık ortamı yüzünden henüz bu çok yaygın değil. Daha çok online eğitim ya da e-eğitim diyebileceğimiz platformlar yaygın olarak kullanılıyor. Belki ilerleyen zamanlarda e-eğitim platformları daha fazla sosyal medya entegrasyonu ile çalışarak kurumlara ek faydalar sağlayabilir. Örneğin, eğitimi bitirdiğini sosyal medya hesabında paylaşan çalışan, ek eğitim puanı alabilir, yeni eğitimlere hak kazanabilir.

Yetenek Yönetiminde nasıl kullanılır?

Yetenek yönetiminde sosyal medya kullanımı için pasif faydaları dikkat edilerek şirketle ilgili sosyal medyadaki içeriklerin istenilen imaj doğrultusunda olması sağlanmalı.

Gerekliyse bilgiler güncellenmeli, uygun hesaplar alınmalı, yanlış bilgiler kaldırılması, istenmeyen grup ve içerikler kaldırılmalı, değiştirilmeli.

Sosyal medya ya içerik beslemesi açısından önemli olan web sitelerindeki içerikler, rakamlar güncellenmeli. Web sitesi ya da sosyal medya üzerinden marka/şirket itibarını artırıcı içerikler paylaşılmalı. Örneğin, çalışanların videolu röportajları, şirket büyüklük rakamları (infografik tarzında vb.)

Linkedin yetenek yönetimi açısından çok güçlü bir araç olduğu için bunu her yönüyle kullanmak fayda sağlar. Hedefli reklamlardan aday aramaya, mevcut çalışan portföyünü gruplarda harekete geçirmekten iş ilanlarına kadar birçok biçimde kullanılabilir.