int(6) Dış ticarette karşınıza çıkabilecek riskler ve önlemler
Dış ticarette karşınıza çıkabilecek riskler ve önlemler

Dış ticarette karşınıza çıkabilecek riskler ve önlemler

Gökhan Erol Tarih : 28 Ağustos 2013

InternationalTradeTüm sektörlerde olduğu gibi dış ticarette de karşınıza çıkabilecek birtakım riskler söz konusu. Bu risklerden bazıları bizden bağımsız olarak ortaya çıkar. Daha çok dış koşullara bağlı olarak ortaya çıkan bu tür riskleri tamamen ortan kaldırmak mümkün olmasa da hafifletici önlemler alınabilir.

Dış ticarette majör riskler dediğimiz bizim dışımızda ortaya çıkan yani elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan riskler bulunuyor.

Majör risklerin başında ticaret yaptığımız ülkenin koşulları bulunuyor. Örneğin, son yıllarda Suriye’deki iç savaş ve Yunanistan’daki ekonomik kriz o ülkelerin koşullarından kaynaklanıyor. O ülkelerle ticaret yapan şirketlerin yaşanan krizlere müdahale etmesi söz konusu değil. O nedenle ülkelerin koşulları majör riskler olarak karşımıza çıkıyor.

Yine dolaylı olarak ülke koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer majör risk lojistik konusudur. Aynı şekilde Suriye’deki savaş nedeniyle şirketler bir süre Ortadoğu’ya ulaşamadılar. Bu sorunu çözmek için Mısır’ı kullanmak isteyenler de birtakım bürokratik engellerle karşı karşıya kaldılar.

Ülkelerin koşullarından kaynaklanan riskleri tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün değil. Ancak riski hafifletmek için bazı önlemler alınabilir. Bunlardan en önemlisi: Riski birden fazla ülkeye dağıtmak. Yani tek bir ülke ile ticaret yapmak yerine birden fazla ülkeyi işin içine katarak riski dağıtabilirsiniz.

Bir diğer majör risk de kur riskidir. Makro düzeyde ülkelerin yaşadığı bazı gelişmeler sonrasında sonuçlanan bir veridir kurlar. Şirketlerin ‘kur’a müdahale etmesi çok mümkün değil. Bu durumda pek yapacak bir şey kalmıyor, ama Eximbank formül olabilir. Eximbank’ın sevk öncesi ihracat kredisi gibi muhtelif kredileri ile riski yönetebilirsiniz.

Majör risklerin dışında bazı önlemlerin alınmamasından kaynaklanan riskler de var:

İhracatçının üretip gönderdiği ürünün bedelini alamamasından kaynaklanan ödemeler riskiyle karşı karşıya kalmamak için muhtelif ödeme seçeneklerini örneğin, akreditifli ödeme sistemlerini kullanabilirsiniz.

Bir başka risk durumu da teslim şekilleri konusunda karşımıza çıkıyor. Özellikle bu duruma gereken önemi vermeyen KOBİ’lerin sık sık karşılaştığı bir sorun. Burada teslim şekillerini çok iyi bilmek ona göre önlemler almak gerekiyor. Hatta sigorta yaptırmak yerinde bir çözüm olacaktır.