int(6) Diyabet hastalığında beslenme nasıl olmalıdır?