int(6) Son yerel seçim yabancı doğrudan yatırıcımların Türkiye’ye bakışını nasıl etkiledi?