int(6) Dolgu uygulamaları ne tür hastalar için uygun bir yöntemdir?