int(6) İnnova akıllı mağazacılık çözümü nasıl bir teknolojik altyapıya sahip?
Perakende sektöründe mağaza izleme sisteminin faydaları?

Perakende sektöründe mağaza izleme sisteminin faydaları?

Mustafa Şahin Tarih :

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Grup Yöneticisi Mustafa Şahin mağaza izleme sistemi ile perakende sektörüne  neler sunduklarını Wise TV’ye anlattı.

İnnova mağaza izleme sisteminin mağazaların ortamlarının uzaktan anlık  olarak izlenebilmesini  ve orada ihtiyaç duyulan bir takıp ekipman ve cihazların uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir çözüm olduğunu belirten Şahin, sistemi ” sistemimiz hem müşterilerin mağazada geçirdikleri  zaman sürecinde ortamla ilgili konforlarının sağlanması hem de mağaza içinde bulunan ileride ihtiyaç duyulabilecek  ortamın  oluşturulması üzerine geliştirdiğimiz bir çözüm. Mağazaların ısı, nem yada gürültü seviyelerinin, hava kalitesinin takibi ile müşterilerin konforlarının sağlanmasının ve soğuk  dolapların, IT  sistem odalarının takibi gibi bir takım ek takipler sağlayarak operasyonel sürekliliğin sağlanmasının yanında özellikle hassas gıda sunum alanlarına sahip olan şirketler için gıdaların  soğuk olarak saklanması gerektiği durumlarda sürecin sürekli olarak takibinin sağlanması üzerine gelirtirdiğimiz çözümümüz sayesinde  müşterilerin karşılaşabileceği her türlü operasyonel ve sağlık odaklı  riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyoruz. Bu sistemimize ısı, nem, hareket sensörü, karbondioksit takibi gibi  hava kalitesi sensörleri de ekleyerek çeşitlendirme imkanına sahibiz.” sözleri ile açıkladı.

Akıllı mağazacılık uygulamaları ile mağaza içindeki müşteri trafiği nasıl takip ediliyor?

Akıllı mağazacılık uygulamaları ile mağaza içindeki müşteri trafiği nasıl takip ediliyor?

Mustafa Şahin Tarih :

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Grup Yöneticisi Mustafa Şahin akıllı mağazacılık uygulamaları ile mağaza içindeki müşteri trafiğinin nasıl takip edileceğini  Wise TV’ye açıkladı.

Mağaza içi müşteri trafiğinin takibi için şu anda kamera çözümü sunan iş ortakları ile birlikte görüntü  kayıt sistemi ile entegre, görüntüleri sayısal verilere dönüştürebilen bir çözüm geliştirdiklerini belirten Şahin bu sayede mağazalara giren çıkan trafiğin  anlık olarak takip edilmesinin, erişilen bilgiler ile de mağazalara  gelen müşteri trafiğinin satışa dönüşme performansının yakın olarak takip edilebilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Şahin, söz konusu çözümün  farklı mağazaların farklı kategorizasyonlarına göre karşılaştırmasıyla bütünsel olarak bir performans karşılaştırması aracı olarak   kullanabileceği gibi  en iyi uygulamaların bunu başarılı yapan mağazalardan diğer mağazalara taşınması için de bir baz oluşturabileceğini, düzenlenen promosyonel aktivitelerin mağaza trafiğine  nasıl etkileri olduğunun takip edilmesinde   kullanılabileceğini, bu trafik bilgilerine AVM’ye giriş çıkış veya koridor bilgilerini ekleyerek mağazaların AVM trafiğinden ne kadar pay aldığı bilgisine de ulaşılabileceğini, bunların tek bir yapıda entegre bir  şekilde kullanılabileceğini de ayrıca belirtti.

Mağaza içi analitik sistemler nelerdir?

Mağaza içi analitik sistemler nelerdir?

Mustafa Şahin Tarih : 14 Eylül 2017

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Grup Yöneticisi Mustafa Şahin mağaza içi analitik sistemleri Wise TV’ye anlattı.

Mağaza içi analitik sistemlerin mağaza içindeki müşterilerin deneyimini ölçmeye yönelik  olarak geliştirilmiş çözümler olduğunu belirten Şahin, mağaza içi analitik sistemler sayesinde mağazada müşterin hangi yolları izlediğinin, hangi alanlara ilgi gösterdiğinin, hangi reyonlarda hangi ürünleri incelediğinin  bilgilerine ulaşılabileceğini, tüm bu bilgilerin satışa nasıl  dönüştüğünün incelenebileceğini ve böylece daha başarılı cirolara ulaşılabileceğini dile getirdi. Şahin mağaza içi hareketlerin anlık izlenmesini olanaklı kılan çeşitli teknolojilerin bulunduğunu da sözlerine ekleyerek  İnnova olarak  bu konuda teknoloji bağımsız  fakat her türlü teknoloji  ile entegre olabilen çözümler geliştirdiklerini, böylece iş fonksiyonalitesini  tek noktada toplamayı amaçladıklarını vurguladı. Mağaza içi analitik sistemlerin özelliklerine detaylı olarak değinen Şahin teknoloji bağımsız bir şekilde  toplanan bilgilerin aynı zamanda diş parametreler, hava durumu, trafik, AVM trafiği gibi bilgilerle eşdeğer geliştirilebildiğini, şirket içindeki kurum koşulları ve personel sayısı gibi bilgilerle de karşılaştırarak mağaza içi analitiğin daha verimli hale getirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Kurumlar siber ataklardan korunmak için neler yapmalı?

Kurumlar siber ataklardan korunmak için neler yapmalı?

Aykan Doğaç Tarih : 08 Eylül 2017

Data Market Ağ ve Güvenlik Çözümleri Teknoloji Danışmanı Aykan Doğaç siber ataklardan korunabilmek için kurumların neler yapması gerektiğini Wise Tv’ye açıkladı.

Son dönemlerde siber saldırıların arttığını ve çeşitlerinin çoğaldığını belirten Doğaç, statik algoritma ile yazılmış, sadece bilinen saldırılara engel olabilen  eski nesil güvenlik ürünlerinin gündemdeki saldırılar için yeterli olmadığını, günümüz siber saldırlarının türevlerinin dinamik hale geldiğini ve her gün güncellenebildiğini,  aynı saldırıların farklı isimler ve farklı türevlerle çıkarılabilindiğini belirtti.  Doğaç tüm bu saldırıların önüne dinamik yapılı yazılım ve donanım bazlı çözümler kullanılarak, 7/24 insan gücü ile soc (security operations center) kurularak geçilebileceğini söyleyerek saldırı olduktan sonra müdahaleye izin veren reaktif bir yaklaşım yerine saldırı anında ya da saldırıdan önce müdahale izni veren proaktif bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini böylece zararın minimize edilebileceğini vurguladı. Doğaç siber ataklara karşı alınabilecek diğer önlemleri “En başta kolerasyon tanımlarımızı çok iyi yapmamız gerekir, bunun için CRM ürünü kullanmamız gerekiyor, eğer kendi lokal kaynağımız yoksa Data Market’ten danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Anomaly detection DLP çözümleri tercih edebilirsiniz. Özellikle son kullanıcı güvenliğinde ve mevcut şirket datalarınızın önemine göre diğer DLP çözümlerini tercih edebilirsiniz.”sözleriyle özetledi.

Kurumlar siber güvenlik önlemleri alırken nelere dikkat etmeli?

Kurumlar siber güvenlik önlemleri alırken nelere dikkat etmeli?

Aykan Doğaç Tarih :

Data Market Ağ ve Güvenlik Çözümleri Teknoloji Danışmanı Aykan Doğaç kurumların siber güvenlik önlemleri alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise Tv’ye açıkladı.

Data Market Ağ ve Güvenlik Çözümleri Teknoloji Danışmanı Aykan Doğaç siber güvenlik önlemi almak isteyen kurumların bu konuda neler yapabileceğini “siber güvelik için en başta korelasyonun çok  iyi tanımlanması gerekiyor, korelasyonla beraber çalışan CRM siteminin çok iyi yapılandırılması gerekiyor ve bununla beraber birbirlerine entegre ve düzgün çalıştığından emin olunan anomaly detection gibi ayrı bir program veya CRM ile beraber çalışan bir program kullanılabilir. Data kayıplarını önlemek, mevcut personelin veya dışardan gelen kişilerin neler yaptığını takip edebilmek, mevcut dataların kontrolünü sağlamak ve dışarıya sızdırılmasını önlemek için DLP çözümü kullanılabilir. Yeni nesil  son kullanıcı ürünlerinin düzgün yapılandırıldığından emin olunması gerekir. Güvenilir yerlerden soc (security operations center )hizmetinin alınması  gerekir. Soc hizmeti belirli kişilerin sistemi 7/24 uzaktan izleyip herhangi bir anomali  veya olay oluştuğunda kurum yetkililerine bilgi veren veya aksiyon olan merkezdir. Türkiye’de bunu yapan birkaç firma var fakat data kritikliğine ve firmanın yapısına göre merkezi kurum kendisi de kurabilir ve birtakım programlar aracılığıyla izlemeleri kendisi yapabilir. Network ve güvenlik ürünlerinin olabildiğince segmentlere ayrılması gerekir, bunun için NSX ve benzeri çözümlerden destek alınabilir. Network ve güvenlik ürünleri ne kadar çok segmente ayrılırsa o kadar güvenli ve networkun içinde olan bitenin bilindiği bir yapı oluşur. Kurumlarda kullanılan yazılım veya donanım tabanlı çözümlerin düzgün çalıştığından emin olabilmek için düzenli olarak sızma testleri ve zafiyet taramalarının muhakkak yapılmasını öneririz. Tüm bunlar için dışardan danışmanlık alınabilir ve  Data market tercih edilebilir.”sözleriyle açıkladı.

 

Schneider Electric micro veri merkezleri için ne tür çözümler sunuyor ?

Schneider Electric micro veri merkezleri için ne tür çözümler sunuyor ?

Alphan Erdem Tarih : 05 Eylül 2017

Schneider Electric Veri Merkezi Segment Müdürü Alphan Erdem micro veri merkezleri ve Schneider Elektric’in bu merkezler için sunduğu çözümleri Wise TV’ye anlattı.

Micro veri merkezlerini son kullanıcıların cloud içindeki verilerine ulaşması için gerekli olan IT ekipmanını barındıran, içinde kendine özel soğutma ekipmanları, kesintisiz güç kaynakları ve gerektiği zaman uzaktan erişimle yönetilmesi mümkün olan bir veya birkaç kabinlik veri merkezi çözümleri olarak açıklayan Erdem, Schneider Electric’in söz konusu micro veri merkezleri için sunduğu çözümleri ” Özellikle iki farklı ortam için micro veri çözümleri üzerinde duruyoruz, bunlardan  bir tanesi müşterilerin ofis ortamlarında bulundurabilecekleri ofis dekorasyonuna  uygun mobilya görünümlü kabinetler. Bu kendi içerisinde bulunan UPS’leri sayesinde IT ekipmanlarına kesintisiz güç sağlayabiliyor, kendi içinde barındırdığı fan sayesinde ve ofisin de genel ortam soğukluğu ile  yaklaşık 5 kw’a kadar ortamdan gerekli havayı alarak soğutma gerçekleştiriyor ve müşterilerin ofis ortamlarında ayrı bir veri merkezi odası yapmasına gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra bir diğer veri merkezi çözümümüz özellikle endüstriyel ortamlarda imalat yapılan imalat ortamları gibi daha zorlu, kirli veya sıcak ortamlarda çalışabilecek uzaktan yönetilebilir veri merkezi çözümümüz.  Bunun yanı sıra ofis ortamından farklı olarak gerçek gazlı soğutmalı sistem klimaları ile de daha sıcak ortamlarda da soğutma imkan sağlayabiliyor. Bu sayede müşteriler gerek üretim ortamında IT ihtiyacını karşılayabiliyor veya cloud içindeki verilerine ulaşan IT ekipmanları barındırabiliyorlar.” sözleri ile açıkladı.