int(6) DRYTURK bayilik verme sürecini nasıl yönetiyor?