int(6) “Sektördeki gelişmeler, değişim ve gelecekte eczacılık”