int(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünden kimler faydalanabilir?