int(6) UR-GE projesi nedir?
Ekonomi Bakanlığı’nın hizmet ticaretine yönelik destekleri

Ekonomi Bakanlığı’nın hizmet ticaretine yönelik destekleri

Hüsnü Ada Tarih : 02 Eylül 2013

Ekonomi Bakanlığı destekler grubuna hizmet ticaretini de ekledi. Geçtiğimiz yıldan itibaren hizmet ticaretine yönelik destekleri başladı. Ancak bu destekler 4 sektörle sınırlı. Bu sektörler; eğitim, sağlık, bilişim ve sinema.

Buying-gold-bullionHizmet ticaretinde iki aşamalı destek türü bulunuyor. İlki, bizzat hizmet verilen yabancıları ülkeye getirdiğiniz takdirde alabileceğiniz destekler. Örneğin, sağlık sektöründe yurt dışından bir hastayı Türkiye’ye kendi sağlık teşkilatınızla sağlık hizmeti vermek için getirdiğiniz takdirde uçak biletinin belli bir kısmının karşılanması ya da siz o sağlık teşkilatı olarak yurt dışındaki bir organizasyona katılıp bazı bağlantılar yapmayı düşünüyorsanız, fuar desteği gibi benzer bir destekten faydalanabiliyorsunuz.

İkinci kısım destekler ise yurt dışındaki tanıtıma yönelik. Örneğin; Google gibi web siteleri üzerinden hedef pazarlara yönelik reklam, tanıtım giderlerinizin bir kısmı karşılanıyor. Film sektöründe özellikle yurt dışında bazı dizilerin yayınlanması için reklam verilmesi veya o ülkelere gidip görüşmeler yapılması gibi durumlarda masraflarınızın bir kısmı karşılanıyor.

Burada temel amaç hizmet sektörünün bazı alanlarında ticareti arttırmak ve döviz girdisi sağlamak…

Serbest bölge teşvikleri KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlıyor

Serbest bölge teşvikleri KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlıyor

Hüsnü Ada Tarih : 30 Ağustos 2013

kobiTürkiye’de 19 tane serbest bölge var. Bunların bazıları liman kıyılarında, bazıları limana yakın. Serbest bölgeler ihracata yönelik üretimi desteklemek amacıyla kurulmuştur. Serbest bölgelerde bulunan firmalarımız üretim yapıyorlarsa, üretim firmaları ise her türlü gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyorlar.

Bunun dışında serbest bölgelere yurtdışından gelen ürünlerin gümrük ve KDV vergileri alınmıyor. Bunlar serbest bölgede işlenip yeniden yurtdışına gönderildiğinde hiçbir şekilde gümrük ve KDV vergisi alınmıyor. Eğer Türkiye’ye gönderilirse Türkiye’ye geçiş aşamasında tahakkuk eden KDV ve gümrük vergisi alınıyor. Bu da serbest bölgeler için ikinci bir artıdır.

Son olarak serbest bölgede üretim yapan bir firma, ürettiği ürünün yüzde 85’inden fazlasını yurtdışına gönderirse yani ihracata yönelik ürün üretiliyorsa bu durumda o yıl boyunca çalıştırdığınız tüm işçilerin stopaj vergisini ödemeyebilirsiniz. Buna stopaj vergisi istisnası deniyor. Stopaj vergisinin istihdama yönelik vergiler içinde en yüksek kalemi oluşturduğu düşünüldüğünde çok büyük bir teşvik olduğu açık.

Dolayısıyla siz ihracata yönelik üretim yapan bir firmaysanız serbest bölgeler her açıdan çok avantajlı bir teşvik unsuru olarak önünüzde duruyor. Üretim yapmayan bir firma, lojistik firması veya hizmet firmasıysanız serbest bölgelerin size sağlayacağı tek avantaj KDV’den muaf tutularak faaliyetlerinizi yapabilmeniz olacak.

Serbest bölgelerde sadece KDV alınmıyor. Onun dışındaki diğer vergiler alınıyor. Serbest bölge teşviklerini ihracata yönelik üretim yapan KOBİ’ler muhakkak düşünmeliler.