int(6) Ekonomi Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik destekleri
Ekonomi Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik destekleri

Ekonomi Bakanlığı’nın KOBİ’lere yönelik destekleri

Hüsnü Ada Tarih : 23 Ağustos 2013

Grafik_240908KOBİ’lere yönelik destekleri üç ayrı sepete koyabiliriz. Bunlardan en önemlisi ihracat destekleri… Yani mal ticaretine yönelik destekler. Bakanlık burada firmaları 4 gruba ayırıyor.

Birinci grup KOBİ’lerinde içinde bulunduğu hiç ihracat yapmamış, ihracatla henüz tanışmamış firmaların ihracat yapmasına yönelik destekler.

İkinci grup, daha önce ihracat yapmış, belli pazarlara girmiş; ama girdiği pazarlarda daha fazla tutunabilmek için bölgeye yatırım yapmayı düşünen firmalar için verilen destekler.

Üçüncüsü ise bu iki aşamayı da geçmiş belli bir büyüklüğe ulaşmış ve artık marka oluşturmak isteyen firmalara yönelik marka destek programları.

Son olarak da Türkiye’deki büyük markaların küresel oyuncu olmasını sağlamaya yönelik düzenlenen Turquality destek programları.
Yukarıda sıralanan desteklerin tamamı KOBİ’lere hitap etmiyor. Örneğin, Turquality destek programı Türkiye’deki büyük oyuncuların küresel marka haline gelmesini sağlamak için düzenlenmiş bir destek programı.

KOBİ’lere yönelik olan desteklere baktığımızda ilk adımda hiç ihracat yapmamış bir firmaya genel olarak yurt dışındaki fuarlara katılmaya yönelik teşvikler veriyor. Çünkü bu fuarlarda potansiyel müşterilerle tanışabilirsiniz. Veya belirlediğiniz herhangi bir ülkede Pazar araştırması yapmanız için bazı masraflar bakanlık tarafından karşılanıyor.

Bir firma olarak başvurulduğunda çok önemsenmeyecek danışmanlık hizmetleri, sektör çatı örgütleriyle başvurulduğunda daha yüklü miktara ve daha kapsamlı desteklere dönüşebilmektedir. Üçüncü marka destek programlarında ilk ikisine nazaran daha kapsamlı destekler var. Mesela, yurtdışında açtığınız ofis, mağazanın belli bir yıla kadar belli bir miktar kiralarının ödenmesine dair hususlar var. Yine danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerine yönelik destekler alabiliyorsunuz.

Dış Ticarette ne tür devlet destekleri var?

Dış Ticarette ne tür devlet destekleri var?

Gökhan Erol Tarih :

Stack of containersİhracata yönelik önemli devlet destekleri var. Özellikle ihracata dayalı büyüme modeline geçiş aşamasında somut adımları atılması ve artması için Ekonomi Bakanlığı’nın çok önemli teşvik ve destekleri bulunuyor. Bunlardan en önemlileri;

E-ticaret sitelerine üyelik desteği

Yurt dışı pazar araştırma desteği

Yurt dışı pazarlama desteği

Yurt dışı marka tescil desteği

Yurt dışı ofis mağaza şovrum desteği

Bu desteklerin yüzdeleri ve miktarları değişebiliyor. Örneğin, yurt dışına pazar araştırması için giden herhangi bir şirket için 7 bin dolara varan ve yüzde 75’i 7 bin dolara varan destekler sunuluyor. Ayrıca ulaşım, konaklama ve ilgili ülkede otomobil kiralama gibi giderler de karşılanıyor.

Bunların dışında pazarlama desteği ilgili ülkede yazılı, görsel ve işitsel medyada vereceğiniz reklamlar, orada yapacağınız profesyonel çalışmalar da destek kapsamına giriyor.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler ekonomi.gov.tr adlı internet sitesinden gelişmeleri takip edebilir.