int(6) Devlet 1 MW`a kadar lisanssız elektrik üretimi için sübvansiyon yapmalı mı? Neden?