int(6) Artan veri hacmi veri merkezlerinin geleceğini nasıl etkiliyor?