int(6) Endüstri 4.0 ile gelen “Smart Teknolojiler“ yaşamımıza neler katacak ?
Data Market endüstriyel üretim yapan firmalara ne gibi çözümler sunuyor?

Data Market endüstriyel üretim yapan firmalara ne gibi çözümler sunuyor?

Önder Özturan Tarih : 21 Ağustos 2017

Data Market Özel Çözümler ve İş Geliştirme Direktörü Önder Özturan Data Market’in endüstriyel üretim yapan firmalara ne gibi çözümler sunduğunu Wise TV’ye açıkladı.

Data Market çözümlerinde odaklandıkları  konuların başında endüstriyel internet olarak tanımlanan, endüstri 4.0, nesnelerin interneti çözümlerinin yer aldığını belirterek sözlerine başlayan Özturan, “Bu çerçevede  Compass IoT Suit ismini  verdiğimiz bir platform ile endüstriyel ortamlardaki üretim performansını, operasyonel etkinliğini, operatör etkinliğini izleyen, ölçen, kaydeden ve uyarılar üreten bir platform oluşturduk. Compass IoT Suit ,var olan makine parkına kolaylık entegre olarak var olan ortamlardan ister otomatik ister manuel ister yarı otomatik çalışan makinelerden anlık üretim verilerini toplayabiliyor, merkezi olarak biriktirebiliyor ve analiz edilmek  üzere operasyonel yetkililerin önüne sunabiliyor. Compass IoT Suit içinde yer alan sensör katmanı makinelerin operasyonel etkinliklerini izleyecek verileri makine üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan basit, üzerine monte edilecek sensörler ile toplayabiliyor, bu verileri merkezi  kablosuz olarak merkezi veriler üzerinden bulutta yer alan uygulamamıza iletebiliyor ve makinelerin gerçek zamanlı izlenmesine olanak sağlıyor. Ölçtüğümüz verilerle makinelerin ne kadar ürün ürettiğini, hangi verimlilikte çalıştığını, duruş sürelerinin neden dağılımını  izleyebiliyoruz. Bu verileri kolay anlaşılır, basit ve etkin ara yüzlerden müşterilerimizi kullanımına sunabiliyoruz. Çözümümüz  tamamen bulut üzerinde çalıştığı için saatler içerisinde  devreye alınabiliyor ve etkin bir şekilde kesintisiz kullanılabiliyor. Compass IoT Suit çözümü çerçevesinde biz makinelerden gerek sonradan ekleyeceğimiz sensörlerde gerekse de onların alt yapıları ile entegre olarak veriler toplayabiliyor, bu verileri gerçek zamanda merkezi platformlarına aktararak  analiz için logluyoruz. Bu veriler ile diğer verileri hesaplayabiliyor ve zaman içindeki değişimlerini kayıt altına alabiliyoruz.” dedi.

 

Data Market Compass Connected and Smart Çözümü makina üreticilerine ne gibi kolaylıklar sunuyor

Data Market Compass Connected and Smart Çözümü makina üreticilerine ne gibi kolaylıklar sunuyor

Önder Özturan Tarih : 18 Ağustos 2017

Data Market Özel Çözümler ve İş Geliştirme Direktörü Önder Özturan Data Market Compass Connected ve Smart Çözümü’nün makina üreticilerine sağladığı kolaylıkları Wise TV’ye açıkladı.

Endüstri 4.0 ile beraber makina ve teçhizatın izlenebilirliğinin kritik bir önem arz ettiğini belirten Özturan “Rekabette öne geçmek isteyen üreticiler ürettikleri makinaların endüstri 4.0 kapsamında connected ve smart hale getirmek istiyorlar. connected ve smart yaklaşımı;  makine üreticilerinin makinelerinin merkezi bir platforma bağlamalarını makineleri üzerinden gerçek zamanlı üretim verilerini toplamalarını ve bu verileri analiz ederek kestirimci bakım ve ileriye dönük analizler yapmalarına imkan sağlamayı hedefliyor.  Compass Connected ve Smart çözümü kapsamında makine üreticileriyle birlikte makine portföylerinde yer alan ürünleri üretim portföyünde yer alan makinaları akıllı hale getirerek, connected hale getirerek merkezi sistemlere 7:24 bağlı olabilmelerine imkan sağlayan çözümler sunuyoruz. Bu arayüzler üzerinden makinaların ne zaman çalıştığı, ne kadar süreyle çalıştığı, ne ürettiği, hangi ürünleri üretirken ne sorunlar yaşadığı, hangi durumlarda ne tip uyarılar aldığı gibi verileri detaylı bir şekilde loglayıp bunu merkezi sistemler üzerinde analiz ediyoruz. Yapmış olduğunuz analizleri makina üreticileri kendi müşterilerine web arayüzleri üzerinden gerçek zamanlı sunabiliyorlar. Yapmış olduğunuz analizler müşteriler tarafından gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Bu verileri işleyerek kestirimci bakıp çıktılar üretmek üzere kullanıyoruz. Bu kapsamda öncelikle makineleri analiz ediyor ve hangi verileri üzerinden alabileceğimizi ortaya çıkartıyoruz. Bu verileri alabilmek için çeşitli HMI ve kontrol seviyelerinde gerekli entegrasyonu yapıyor ve verileri sağlıklı bir şekilde toparlayacak componentleri makinalar üzerine yerleştiriyoruz.” dedi. 

Endüstri 4.0 mevzuatı Türkiye’de nasıl düzenlenmeli?

Endüstri 4.0 mevzuatı Türkiye’de nasıl düzenlenmeli?

Ali Erhan Binici Tarih : 10 Ağustos 2017

Ankaref CEO’su Ali Erhan Binici endüstri 4.0 mevzuatının nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini Wise TV’ye anlattı.

Yakın bir gelecekte endüstri 4.0’ın Türkiye’de de benimseneceğini söylerek sözlerine başlayan Binici, global markaların da bu pazarda yer alacaklarını hatırlatarak, 4.0 sanayi devriminin Türkiye açısından faydalı olabilmesinin mevzuat düzenlemelerine bağlı olduğunu vurguladı.
Sözlerine, “Ankaref olarak global firmaların Türkiye’de ürün satışlarında belirli limit ve kriterlar olmasını arzu ediyoruz” şeklinde devam eden Binici, global firmaların Türk pazarında yerli bir firma ile entegre olmadan ve entegre olduğu firmanın ürününü başka bir ülkede 4.0 projesinde kullanma taahütü vermeden yer alamaması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de bu işi yapabilecek yetenekli firmaların mevcut olduğunu, vergi avantajı sağlanması ve ÖTV gibi konuların gündeme gelmesi durumunda bu firmaların 4.0 projelerinde güçlü bir şekilde yer alacağını sözlerine ekleyen Binici, bunun tek yolunun da tercih önceliği veya zorunluluk olduğunu dile getirdi. 4.0 sanayii devriminde global firmalar için düzenlenen mevzuatlara mutlaka lokal firmaların da dahil edilmesinin Ankaref’in en büyük beklentisi olduğunu söyleyen Binici girişimcilik konusuna da değinerek ve Türkiye’de girişimciliğin ve üretmenin çılgınlık, üretilen ürünlerin marketing ve PR çalışmalarının farklı bir disiplin olduğunu, buna rağmen bıkmadan sabırla ve inançla, etik ve ahlaki bir çerçeveyle çalışan girişimcilerin doğru noktalara ulaşacağını söyledi.

www.ankaref.com 

Endüstri 4.0 konusunda kamuya ne gibi görevler düşüyor?

Endüstri 4.0 konusunda kamuya ne gibi görevler düşüyor?

Çağrı Tolga Avşar Tarih :

Scheer Türkiye Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, Endüstri 4.0 konusunda kamuya düşen görevleri Wise TV aracılığıyla anlattı.

Endüstri 4.0 konusunda kamuya düşen görevlerden bahseden Avşar, “Türkiye’nin de sanayisi için odak alanları tespit edebilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de platform alanlar ve platformlardaki temel karakteristikteki açık platformlar. Özellikle belediyeler açısından açık platformlar, alanlar olabilir ki yurtdışında yapılan bir uygulama içerisinde bütün bir şehrin trafik datasının açık olarak paylaşılmasından ve bunun üzerinden yazılım firmalarının çözüm üretmesine kadar birçok odak alanlarda tespit edilebilir. Bu odak alanlar belirlendiği takdirde ve bunun üzerine teşvik sistemleri oluşturulmaya başlandığı takdirde ciddi bir rekabet avantajı hem KOBİ ölçeğinde hem de büyük ölçekteki firmalara yarar sağlıyor olabilir. Ya da teknolojiler açısından özellikle örneğin siber güvenlik alanı içerisini odak alan olarak belirleyip burada teşviklerini, daha fazla artırıyor olabilir ya da altyapı tarafında baktığımızda standartlar nesnelerin internetinde çok önemli. Bu standartlar konusunda yapılacak olan çalışmalara alan ayırılabilir. Bunun temel nedeni de Endüstri 4.0 kavramlarına ve teknolojilerine baktığınızda birçok alanı birçok multi disiplini belirliyor ama başarının sırrı odaklanmakta” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler mi alacak?

Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler mi alacak?

Çağrı Tolga Avşar Tarih :

Scheer Türkiye Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, endüstri 4.0’la gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri ve bu sürecin insan boyutunu Wise TV ile değerlendirdi.

Endüstri 4.0’la gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri ve bu sürecin insan boyutunu anlatan Avşar, şunları söyledi: “Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler alacak mı endişesi 2.0 ya da 3.0′ da da geçerliydi. Yani tarımda makinelerin kullanılması 3.0’la beraber otomasyonun devreye girmesi ile acaba insanlar işsiz mi kalacak endişesi sarmaya başladı herkesi. Ancak o zamandan bu zamana aktif olarak yer alan insan sayısının arttığını görüyoruz. Bunun temel sebebi isse işin form değiştirmesi. 4.0’ın özellikle hoş olan avantajı şu, insan 2.0 ve 3.0’la makineleşmişti biraz yani makinelerin yaptığı işleri yapıyordu. Ama şimdi 4.0 ile birlikte makinelerin yapması gereken işler makinelere devredilmiş olacak ve insanlar iş formu açısından aslında daha bilinçsel, daha entelektüel sermayelerini kullanabilecekleri alanlara kayıyor olacaklar. Bu Türkiye gibi genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler için önemli bir anlam taşıyor. Kesinlikle gençlerimizi endüstri 4.0’ın kavramları üzerine, teknolojileri üzerine yetiştirmemiz gerekiyor çünkü dediğimiz gibi iş form değiştiriyor ve gelecek dönemlerde içerisinde birden fazla disiplini barındıran yeni meslekler ortaya çıkıyor olacak.”