int(6) Endüstriyel tasarım tesciliyle korunacak tasarımlarda hangi kriterler aranır?