int(6) Enerji tasarrufu hareketine bireyler olarak nasıl katkıda bulunabiliriz?